CSR

Odpowiedzialny biznes to dobrowolna strategia uwzględniająca społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty w działalności gospodarczej oraz w kontaktach z interesariuszami (m.in. z pracownikami, z klientami, dostawcami, społecznością lokalną). To wkład biznesu w realizację zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz taki sposób prowadzenia firmy, w którym celem priorytetowym jest osiągnięcie równowagi między jej efektywnością i dochodowością a interesem społecznym.

Biorąc pod uwagę powyższe korzyści wynikające ze społecznie odpowiedzialnego zarządzania firma NAUTA TURBO zdecydowała się wdrażać strategię społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w oparciu o standard ISO 26 000 w miejscu pracy, z zakresu ochrony środowiska, uczciwych praktyk handlowych oraz przejrzystych relacji z klientami.

Jednocześnie NAUTA TURBO realizując strategię społecznej odpowiedzialności biznesu zdecydowała się prezentować rezultaty swoich działań w formie raportu społecznego, podsumowującego wdrożone działania oraz osiągnięte rezultaty. Raport działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu integruje informacje o firmie oraz środowiskowe i społeczne aspekty odzwierciedlające prowadzoną działalność. Dzięki temu jest wyrazem dążenia firmy do przejrzystości realizowanych działań.

Poniżej znajdą Państwo podsumowanie celów strategicznych NAUTA TURBO w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, zidentyfikowanych w oparciu o standard ISO 26 000:

6.2.2 PRAKTYKI W MIEJSCU PRACY (6.4)

Chcemy tworzyć miejsce pracy oparte na dialogu, które umożliwi efektywną współpracę zespołową.

6.2.3 ŚRODOWISKO (6.5)

Chcemy korzystać z zasobów w zrównoważony sposób i podnosić świadomość naszych interesariuszy o zagadnienia ochrony środowiska.

6.2.4 UCZCIWE PRAKTYKI HANDLOWE (6.6)

Chcemy prowadzić działalność biznesową z poszanowaniem wysokich standardów etycznych w relacjach z klientami i kontrahentami.

6.2.5 RELACJE Z KONSUMENTAMI (6.7)

Chcemy zapewniać klientom przejrzyste warunki współpracy i nieustannie podnosić standard oferowanych usług. 

Projekt firmy otrzymał dofinansowanie w wysokości 49 345,10 złotych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.


Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Swiss Confederation

Raport społeczny Nauta Turbo

Strategia społeczna odpowiedzialności biznesu w Nauta Turbo


Media o wdrożeniu CSR w Nauta Turbo:

Express Gdyński, wydanie nr 1109

Express Gdyński, wydanie nr 1809

Express Gdyński, wydanie nr 3107

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie treści oraz zdjęć bez zgody autorów zabronione
Projekt i wykonanie Webownia